IMPULSE BTG

BRIDGING THE GAP

Masa-masa di mana mesin akan menggantikan manusia dalam industri akan datang sebentar lagi. Mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tersebut bukan perkara yang mudah. Di situlah, BRIDGING THE GAP hadir!

Bridging the Gap adalah acara talkshow mengenai revolusi industri di masa depan yang diakibatkan oleh penggunaan otomasi dimana pekerjaan manusia akan digantikan dengan mesin. Talkshow ini akan memberi berbagai wawasan dari berbagai insinyur dari berbagai industri penyedia otomasi untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi revolusi industri tersebut.